Началник клиника Доц. д-р Миролюба ТОДОРОВА, дм

КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Клиника по акушерство и гинекология с дейности по гинекология и патологична бременност 16 легла – III-то ниво.

СТРУКТУРА
- Сектор Патологична бременност;
- Сектор гинекология.
Клиниката разполага с 20 легла.

ДЕЙНОСТ
- Раждане по нормален и оперативен път;
- Изследвания и лечение на жени с патология на бременността;
- Прекъсване на бременност по медицински показания и по желание;
- Диагностика и лечение на възпалителни заболявания, оперативно лечение на преканцерози, доброкачествени новообразувания и други заболявания на женската полова система;
- Грижи за здрави новородени;
- Диагностика и лечение на недоносени и рискови новородени.
В клиниката се работи и върху лекуване стерилитета на жените. Извършва се диагностика и оперативно лечение.
Разполага с хистероскоп, извършва хистероскопии при рак на маточното шийка и ендометрома.
Клиниката е високоспециализирано заведение, оказва методична и консултативна помощ и обслужва пациенти от цяла Южна България.
Има изготвен проект за пребазиране в модерна база, в която са заложени бъдещето развитие и фертилизация Ин витро. Предвижда се закупуване на най-модерна и високоспециализирана апаратура, която ще даде изключителна възможност за израстване на АГ помощ в Ст. Загора и региона.
Клиниката обучава изключително много специалисти на АГ, общо-практикуващи лекари, стажант-лекари, студенти медици и студенти от специалността „Акушерка и мед. сестра“.
Ръководството на болницата има идея да издигне нивото на АГ помощ на ниво, подходящо за уважение.

Началник клиника - Доц. д-р Миролюба ТОДОРОВА, дм

Лекари - Д-р Стефан БУЗАЛОВ, гл. ас.; Д-р Силвия МАНГЪРОВА, ст. ас.;
Д-р Стоян СТОЯНОВ; Д-р Веселина ЦАНКОВА, гл. ас.;
Д-р Илиана КОЛЕВА, ст. ас.; Д-р Денка МИХАЙЛОВА;
Д-р София Найденова-ДИНЕВА, гл. ас.; Д-р Иван ТОДОРОВ, гл. ас.;
Д-р Николай ЛАЗАРОВ, ст. ас; Д-р Зоя ГАНОЗЛИЕВА

Старша акушерка - Атанаска ГЕТОВА

Телефони:
042/ 664 454, 664 304